Sv. Ambrož Milánský

Znám jako: "Doktor s medovým jazykem", Ambrogio

Památka: 7.prosince

Profil: Římský šlechtic. Studoval klasicismus, Řečtinu a filozofii v Římě. Básník a věhlasný řečník. Konvertita. Milánský místodržící, guvernér.
Když umřel Milánský biskup, spory o jeho nástupce přešly v násilí.Ambrož zasáhl, aby uklidnil obě strany; všechny zaujal, takže ačkoli byl ještě nepokřtěným katechumenem, byl vybrán aby zasedl na biskupský stolec. Odmítal, tvrdil, že není hoden, ale aby předešel dalšímu násilí, souhlasil - 7. prosince 374 byl pokřtěn, vysvěcen na kněze a vzápětí se stal biskupem. Okamžitě se vzdal všeho svého bohatství ve prospěch Církve a chudých, aby šel příkladem jemu svěřeným "ovečkám". Kazatel, učitel, známý student Bible, pisatel liturgických hymnů. Odhodlaně stál proti Ariánským bludům. jeho kázání pomohlo obrátil sv. Augustina z Hippo, kterého Ambrož pokřtil a přivedl do církve. Ambrožovo kázáni přivedlo císaře Theodisia k veřejnému pokání za hříchy. Svolal a předsedal několika teologickým koncilům, z nichž mnoho bylo věnováno potírání kacířství. Přijal sv. Ursa a Albana z Mainz když uprchli z Naxu, aby unikly Ariánskému pronásledování. Poté je poslal do Gaulu (dnešní Německo) aby tam šířili evangelium. Prohlášen velkým učitelem církve papežem Bonifácem VIII v roce 1298.
Titul "Doktor s medovým jazykem" náležející mu pro jeho schopnost řečnit a kázat, vedl k užíváni včel v ikonografii s ním spojené, symbolů, jež znamenají také moudrost. Toto vedlo ke spojení s včelami, včelaři, výrobci svíček apod.
"Nikdo se nevyléčí tím, že zraní někoho jiného" - sv. Ambrož

Narozen: asi 340 v Triéru v dnešním Něměcku

Zemřel: na Bílou Sobotu, 4. dubna 397 v Miláně v Itálii přirozenou smrtí; ostatky v milánské bazilice

Význam jména: věčný kněz

Patron: Včelaři, včely, výrobci svíček, domácí zvířata, učení, školní děti, studenti

Atributy: včely, člověk diskutující s pohanem,dobytče, husí brk, se sv. Řehořem Velikým, sv. Jeronýmem a sv. Augustinem z Hippo

Citát:
"Zlo v nás je mnohem horší než jakýkoli vnější nepřítel" - sv. Ambrož

Stáhnout info + obrázek sv. Ambrože (42 k)